Coronamaatregelen voor de ondernemer

Na een eerste set compensatiemaatregelen op 15 maart, heeft de overheid op 17 maart aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Hier vindt u een samenvatting van wat hierover nu bekend is.

Werktijdverkorting
De regeling van de werktijdverkorting wordt vervangen door een tegemoetkomingsregeling. Deze regeling moet ertoe leiden dat werkgevers eerder en eenvoudiger een financiële tegemoetkoming zullen ontvangen. De regeling dient aangevraagd te worden bij het UWV.

Werkgevers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een verwachte omzetdaling van ten minste 20% kunnen, gerelateerd aan het omzetverlies, voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor maximaal 90% van de loonsom. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Onder nader te bepalen voorwaarden zou deze periode eenmalig verlengd kunnen worden met nogmaals 3 maanden. Bij een omzetdaling van 100% bedraagt de tegemoetkoming 90%, bij een omzetdaling van 50% bedraagt de tegemoetkoming 45% en bij een omzetdaling van 25% bedraagt deze 22,5%.De regeling is ook van toepassing op werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht geldt zoals oproepkrachten.

Al ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. Hiervoor zal aanvullende informatie worden opgevraagd bij werkgevers. De regeling heeft als voorwaarde dat de werkgever het loon aan de betrokken werknemers volledig doorbetaalt. Tevens mag de werkgever gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor zijn werknemers aanvragen. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot verstrekken van in elk geval 80% en achteraf zal worden bepaald wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen (omvang nader te bepalen) is daarbij een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de omvang zal blijken of er recht is op een nabetaling of een terugvordering.

Er vindt nog overleg plaats met het UWV over de uitvoering van de regeling, zodat op dit moment de aanvraag nog niet ingediend kan worden.

Extra tijdelijke ondersteuning voor zzp’ers
Zelfstandigen met financiële problemen als gevolg van corona kunnen een beroep doen op de regeling bij de gemeente. De ondersteuning betreft o.a. een uitkering voor het levensonderhoud welke leidt tot een aanvulling van het inkomen tot aan het sociaal minimum. De uitkering bedraagt maximaal €1.500 netto afhankelijk van het inkomen en gezinssamenstelling. Binnen 4 weken na de aanvraag wordt een periode van maximaal 3 maanden de inkomensondersteuning verstrekt. Wanneer de aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente is nu nog niet bekend. Het ontvangen bedrag is een gift en hoeft niet terugbetaald te worden door de zzp’er.

Uitstel van betaling voor belastingen
De eerder bekend gemaakte regeling, zie hier, geldt voor alle ondernemingen die door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen.
Na een verzoek tot uitstel van betaling zal de belastingdienst geen invorderingsmaatregelen meer nemen. Het verzoek wordt op een later moment inhoudelijk beoordeeld. De verklaring van een deskundige wordt nog wel steeds gevraagd, maar die verklaring kan later worden ingediend. Hiervoor geldt een periode van 4 weken. Er vindt nog een nadere uitwerking plaats van wat de inhoud moet zijn van de verklaring van deze derde.

Invorderingsrente en belastingrente
De invorderingsrente van 4% en de belastingrente van 4% of 8% wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01% (een percentage van 0,0% is technisch niet mogelijk). Deze verlaging van invorderingsrente, die bijvoorbeeld verschuldigd is bij uitstel van betaling, gaat in op 23 maart 2020. De belastingrente wordt voor alle ondernemers/ondernemingen verlaagd vanaf 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting geldt de verlaging vanaf 1 juli 2020.

Noodloket
Ondernemingen in specifieke sectoren kunnen eenmalig een vast bedrag van € 4.000 ontvangen. De sector waarvoor die zou kunnen gelden is o.a. de horeca. De voorwaarden voor deze regeling moeten nog worden uitgewerkt.

Bron: HLB Blömer accountants en adviseurs

Juridische ondersteuning vanuit PUUR OOST


Het is een onwerkelijke tijd. De aankomende periode zal in het teken blijven staan van het Coronavirus. Alle maatregelen die zijn – en ongetwijfeld nog zullen worden – genomen om verspreiding van het virus te vertragen en/ of te beperken, hebben een enorme impact op ons alledaagse leven maar zeker ook op jou als ondernemer.
Als ondernemersvereniging Puur Oost proberen wij zoveel mogelijk met je mee te denken en te ondersteunen waar nodig. We hebben begrepen dat er in deze periode een toenemende vraag is naar juridische ondersteuning bij het doen van verschillende arbeidsrechtelijke aanvragen in het kader van de Corona crisis. Wij hebben, met financiële steun van het Ondernemersfonds Utrecht (OfU), een juridisch pakket ingekocht. Initieel kunnen maximaal twintig ondernemers (leden en niet leden) die vragen hebben op het gebied van arbeidsrecht aanspraak maken op drie uur kosteloze professionele ondersteuning.  
Het pakket bestaat uit begeleiding, het aanvragen en de afwikkeling van de noodmaatregel. Aanmelden (vrijblijvend) kan via dit formulier . 

Heb je vragen over dit gratis aanbod, dan kan je bellen met (de buurtcongiëre) 06 83 11 48 49 of mailen naar post@puuroost-utrecht.nl. Mocht je gebruik van willen maken van de ondersteuning dan is het van belang om de omzet nivellering en boekhouding zo recent mogelijk te hebben bijgewerkt.Momenteel is de aanvraag voor het Ondernemersfonds Utrecht gedaan. Bovenstaand project kan van start na goedkeuring door het OfU. Het zijn pittige tijden. We zitten allemaal in dezelfde boot. Vraag gerust een mede-lid of collega ondernemer om hulp. Samen weet en kun je altijd meer dan alleen. Wij wensen iedereen veel sterkte, oplossend vermogen en hopen op een spoedige terugkeer naar normale omstandigheden.

TOGS-regeling ook voor ondernemers in de non-food

Nadat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) eerder al de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) opende voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, kunnen vanaf maandag 30 maart extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers ook gebruikmaken van de regeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket.

Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben hiertoe besloten op basis van de sinds vrijdag gedane aanvragen voor de TOGS en de recente acute, negatieve ontwikkelingen van winkelomzetten.
MEER WETEN…. LEES VERDER OP RIJKSOVERHEID.NL

Steun de lokale ondernemers

Beste buurtbewoners,

Het is een onwerkelijke en impactvolle periode: voor u maar ook voor alle ondernemers in Utrecht Oost. Door alle maatregelen die afgelopen weken in sneltreinvaart zijn genomen om met elkaar de verspreiding van het Corona virus tegen reguleren worden ook zij hard getroffen.

Ondernemersvereniging Puur Oost wil alle bewoners in Utrecht Oost vragen om in deze bijzondere tijd de lokale ondernemers zoveel mogelijk te steunen. Dat kan bijvoorbeeld door uw boodschappen vooral lokaal te doen. Ga naar de slager, de bakker, de buurtwinkel, de wijnhandel, bloemen- en kledingzaak. Er is voldoende voorraad en u vermijdt de drukte van de grote supermarkten. Sommige ondernemers hebben een speciale bezorgservice voor ouderen en kwetsbare buurtbewoners. Vraag gerust naar de mogelijkheden! We zijn er om elkaar te helpen.

Wij vragen verder uw aandacht voor de horeca ondernemers in de buurt. Veel van hen zijn een catering- en/of afhaalservice gestart. Haal het beste uit onze lokale horeca gewoon in huis! Kijk op de site van de betreffende horeca gelegenheid wat daarvoor de mogelijkheden zijn.

Vanzelfsprekend hanteren alle ondernemers in de wijk de maatregelen op het gebied van (extra) hygiene en lichamelijk contact zoals voorgeschreven door het RIVM en het WHO. Houdt u er rekening mee dat vrijwel alle ondernemers uitsluitend nog PIN en contactloze betalingen accepteren.

Namens alle lokale ondernemers in Utrecht Oost: zorg goed voor elkaar en blijf gezond!