Wintermaanden in de buurt

Dit is mijn derde winter in de buurt en het is best bijzonder om dit elk jaar mee te maken! De voorbereidingen van de winter beginnen al in de zomer. Bijvoorbeeld met het organiseren van de gezellige lichtornamenten. Dan de kerstbomen; die komen na Sinterklaas weer. En natuurlijk de Lichtjestocht… Oh wacht. Dat gaat natuurlijk nu niet. In plaats van de tocht komt er dit jaar een prachtige herinnering aan de tocht! Dit krantje bezorgen we huis aan hui en het is gemaakt samen met De Wilg en de kerken. Ook daar zijn we begin september al mee begonnen!

Naast de lampjes, bomen en de Lichtjestochtkrant betekent de winter ook weer ander soort werkzaamheden. Zo pak ik meldingen op over vuurwerk, blad of kapotte verlichting en zet deze door aan de gemeente. Ook willen veel mensen dit jaar wat leuks doen voor een ander en ik mag dan koppelen tussen een vraag en passend aanbod van ondernemers in de buurt. Bijvoorbeeld voor 600 kerstpakketten voor de vrijwilligerscentrale. Leuk!

Om het jaar goed te beginnen, is er 16 januari een Schoonmaakdag. Eén uurtje poetsen met je buren en daarna een borrel (0%) bij Sterrenzicht. Ik organiseer dit samen met het expatnetwerk, DOCK, de gemeente, de scholen en het nieuwe bewonerscollectief in Sterrenwijk. Er komt een plastic speurhond, een troubadour en ik zorg voor wat lekkers achteraf! Je hoeft trouwens niets mee te nemen: zakken, handschoenen, prikkers, hesjes… Alles is er!

Tot slot het goede nieuws: de warmtekussens komen er! Heel gaaf! Vanaf december kan je overal lekker warm zitten. Vijfentwintig ondernemers zijn hier blij mee en we hopen de bezoekers natuurlijk ook. Hierover schreef ik al in mijn vorige blog en ik update jullie graag als ze er zijn verder over!

Ik wens jullie fijne laatste weken voor de jaarwisseling en tot sprekens!

Blog Buurtconciërge: Er zijn weinig zulke leuke klussen als die van het warmtekussen

Soms ontstaat er een idee vanuit helemaal niets. Voor je het weet zijn er mensen aangehaakt en heb je een heel tof project lopen. Zo ging het deze maand ook met het project ‘warmte kussens voor de barre coronawinter’.

Het begon zo; ik fietste door de buurt – zoals ik natuurlijk wel vaker doe – en mijmerde over hoe we ondernemers kunnen helpen in de winter rondom het thema corona. Mondkapjes, alcohol water, tape, handschoenen, 1,5 meter striping op de stoepen en handschoenen had ik al geregeld. Ik dacht aan hoe fijn het is om buiten te zijn; minder besmettingskans. Maarja, de winter komt eraan en dat betekent kou.

Heaters gebruiken voor verwarming is vanuit de gemeente Utrecht ontmoedigd. Ik wil ook zelf iets duurzamer leven; zowel qua uitstoot als gebruik. En ook ik had net de documentaire van David Attenborough gekeken. Ik haalde koffie bij een ondernemer en die vertelde dat hij warmtekussens overwoog. Eenmaal thuisgekomen meteen even gebeld met een aantal leveranciers. Ik werd enthousiaster maar wilde de kussens in real life ervaren en ervaringen horen van ondernemers die ze al hadden. Die middag fietste ik dus even mijn ‘buurtje’ uit naar een groot terras waar de kussens aangeboden worden als mensen erom vragen. Dit leek mij op zich prima, maar wat omslachtig. Zij hadden slechts acht kussens aan te bieden die je moest aanvragen.

Dus terug naar de leverancier die ze op maat maakt. Samen een schouw gelopen bij initieel 14 ondernemers die op mijn appjes en de nieuwsbrief met het aanbod waren afgekomen. Maar al doende in de buurt meer ondernemers aangesproken op het aanbod. Het resultaat; 23 ondernemers die warmtekussens willen van Ondernemersvereniging Puur Oost. Horeca, scholen, winkels, een buurtcentrum en een paar kappers; zeer uiteenlopende locaties doen mee. Iedereen is er heel blij mee. En ik hoop over een paar weken de bezoekers ook, lekkere warme billen !

Nu rest nog de aanvraag vanuit het trekkingsgebied voor het budget en fingers crossed voor groen licht voor dit topproject. Ik kan niet wachten om de warmte kussen bij alle mooie ondernemers en organisaties te zien liggen. Er komt immers een barre corona winter aan en alle hulp voor ondernemers is meer dan welkom.

Corona maatregelen voor de ondernemer

Na een eerste set compensatiemaatregelen op 15 maart, heeft de overheid op 17 maart aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Hierna vindt u een samenvatting van wat hierover nu bekend is.

Werktijdverkorting
De regeling van de werktijdverkorting wordt vervangen door een tegemoetkomingsregeling. Deze regeling moet ertoe leiden dat werkgevers eerder en eenvoudiger een financiële tegemoetkoming zullen ontvangen. De regeling dient aangevraagd te worden bij het UWV.

Werkgevers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een verwachte omzetdaling van ten minste 20% kunnen, gerelateerd aan het omzetverlies, voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor maximaal 90% van de loonsom. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Onder nader te bepalen voorwaarden zou deze periode eenmalig verlengd kunnen worden met nogmaals 3 maanden. Bij een omzetdaling van 100% bedraagt de tegemoetkoming 90%, bij een omzetdaling van 50% bedraagt de tegemoetkoming 45% en bij een omzetdaling van 25% bedraagt deze 22,5%.De regeling is ook van toepassing op werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht geldt zoals oproepkrachten.

Al ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. Hiervoor zal aanvullende informatie worden opgevraagd bij werkgevers. De regeling heeft als voorwaarde dat de werkgever het loon aan de betrokken werknemers volledig doorbetaalt. Tevens mag de werkgever gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor zijn werknemers aanvragen. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot verstrekken van in elk geval 80% en achteraf zal worden bepaald wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen (omvang nader te bepalen) is daarbij een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de omvang zal blijken of er recht is op een nabetaling of een terugvordering.

Er vindt nog overleg plaats met het UWV over de uitvoering van de regeling, zodat op dit moment de aanvraag nog niet ingediend kan worden.

Extra tijdelijke ondersteuning voor ZZP-ers
Zelfstandigen met financiële problemen als gevolg van corona kunnen een beroep doen op de regeling bij de gemeente. De ondersteuning betreft o.a. een uitkering voor het levensonderhoud welke leidt tot een aanvulling van het inkomen tot aan het sociaal minimum. De uitkering bedraagt maximaal €1.500 netto afhankelijk van het inkomen en gezinssamenstelling. Binnen 4 weken na de aanvraag wordt een periode van maximaal 3 maanden de inkomensondersteuning verstrekt. Wanneer de aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente is nu nog niet bekend. Het ontvangen bedrag is een gift en hoeft niet terugbetaald te worden door de ZZP-er.

Uitstel van betaling voor belastingen
De eerder bekend gemaakte regeling, zie hier, geldt voor alle ondernemingen die door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen.
Na een verzoek tot uitstel van betaling zal de belastingdienst geen invorderingsmaatregelen meer nemen. Het verzoek wordt op een later moment inhoudelijk beoordeeld. De verklaring van een deskundige wordt nog wel steeds gevraagd, maar die verklaring kan later worden ingediend. Hiervoor geldt een periode van 4 weken. Er vindt nog een nadere uitwerking plaats van wat de inhoud moet zijn van de verklaring van deze derde.

Invorderingsrente en belastingrente
De invorderingsrente van 4% en de belastingrente van 4% of 8% wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01% (een percentage van 0,0% is technisch niet mogelijk). Deze verlaging van invorderingsrente, die bijvoorbeeld verschuldigd is bij uitstel van betaling, gaat in op 23 maart 2020. De belastingrente wordt voor alle ondernemers/ondernemingen verlaagd vanaf 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting geldt de verlaging vanaf 1 juli 2020.

Noodloket
Ondernemingen in specifieke sectoren kunnen eenmalig een vast bedrag van € 4.000 ontvangen. De sector waarvoor die zou kunnen gelden is o.a. horeca. De voorwaarden voor deze regeling moeten nog worden uitgewerkt.

Bron: HLB Blömer accountants en adviseurs