TOGS-regeling ook voor ondernemers in de non-food

Nadat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) eerder al de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) opende voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, kunnen vanaf maandag 30 maart extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers ook gebruikmaken van de regeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket.

Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben hiertoe besloten op basis van de sinds vrijdag gedane aanvragen voor de TOGS en de recente acute, negatieve ontwikkelingen van winkelomzetten.
MEER WETEN…. LEES VERDER OP RIJKSOVERHEID.NL