Wijkdebat uitnodiging 24 november

Wat is belangrijker: leefbaarheid of bereikbaarheid, veiligheid of snel doorrijden, parkeerplaatsen of bredere stoepen? 

Wat verdient voorrang in onze drukke wijk Utrecht-Oost die ingeklemd ligt tussen drukke (snel)wegen en doorsneden wordt door de Kromme RIjn, de Waterlinieweg , de Oosterspoorbaan en de drukste fietsroute van Nederland? Hoe zien bewoners de toekomst van de verkeerssituatie in hun straat, buurt en wijk? Hoe krijgen ze daar invloed op?

Wijkdebat: Verkeer in Oost
Graag nodigen we je uit om op zondag 24 november tijdens het wijkdebat onder leiding Jord Neuteboom mee te praten over verkeer in Oost.
We hebben een lange lijst van bewoners, buurtgroepen en ondernemers die de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij herinrichting van de singels, Maliebaan, Reiger/nachtegaalstraat, Cicerolaan en Ostadeplein, en bij verkeer- en parkeeruitdagingen bijvoorbeeld in en rond Rijnsweerd. 

Daarnaast nodigen we nadrukkelijk raadsleden en (project)ambtenaren uit die verkeer en/of participatie als aandachtsgebied hebben, zodat zij – net als de Oostkrant – uit eerste hand kunnen horen wat er leeft in Oost.

Doel is om: 

1) ervaringen met participatietrajecten en ideeën over verkeersafwikkeling uit te wisselen;

2) te onderzoeken hoe bewoners eerder en serieuzer betrokken kunnen worden bij (nieuw) gemeentelijk verkeersbeleid;
3) een idee te krijgen hoe de samenwerking met gemeentelijke diensten effectiever kan.

Kom langs en praat mee!

Wanneer: zondag 24 november
Tijd: 16.00 – 18:00 uur

Toegang: Gratis

Locatie: Grote zaal van Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148

Bereikbaar met bus 8, zondag gratis parkeren
Informatie: www.podiumoostutrecht.nl

Geef Oost een stem!
Onder het motto ‘Geef Oost een stem’ organiseert Podium Oost, samen met de redactie van de Oostkrant, een serie wijkdebatten. Nu de wijkraden worden afgeschaft, moeten bewoners zich anders organiseren. Wat zijn belangrijke onderwerpen die spelen in de wijk? Hoe kunnen bewoners effectief invloed hebben en krijgen op het gemeentelijk beleid? 

Het volgende debat ‘Wonen in Oost’ zal op zondag 26 januari gehouden worden.