Aanvraagprocedure

Heb je een leuk idee voor Utrecht Oost? Door het formulier in te vullen en te voorzien van de benodigde stukken kun je een aanvraag doen voor jouw project. Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag, neem gerust contact met ons op via post@puuroost-utrecht.nl.

Het bestuur toetst de ingediende aanvraag aan de criteria. Bij een ‘go’ zal het bestuur het project indienen bij het Ondernemersfonds. Als het project ook door het Ondernemersfonds wordt goedgekeurd, koppelt het bestuur dit aan je terug met vermelding van het projectnummer van het Ondernemersfonds. Ook ontvang je uitleg over de facturering.