Onze visie

Missie van Ondernemersvereniging Puur Oost:
Het is onze missie om bij te dragen aan een bloeiende, veilige en hechte gemeenschap van ondernemers en organisaties in de wijk. Wij streven naar een aantrekkelijk ondernemers- en woonklimaat door samen te werken aan verbeteringen in de buurt. Door de krachten van ondernemers te bundelen, beogen wij een hoogwaardige omgeving waarin iedereen graag verblijft. Hierdoor is het gebied een uitnodigend vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe organisaties en ondernemers.

Visie van Ondernemersvereniging Puur Oost:
Wij streven naar een goed verzorgde en veilige wijk met een sterk gevoel van sociale cohesie. Onze visie is gebaseerd op het idee dat het verbeteren van de kwaliteit de aantrekkingskracht voor ondernemers, maatschappelijke organisaties en winkeliers versterkt. Door samen te werken aan groenvoorzieningen, EHBO-cursussen, sfeerverlichting, veiligheid en diverse grotere projecten zoals de Parade Puur Oost, de Buitenbios en de Lichtjestocht willen we een positieve spiraal creëren. Tijdens de ondernemersborrels en ALV’s bespreken we de hoe Puur Oost als de drijvende kracht meer positieve veranderingen teweeg kan brengen. Onze divers samengestelde leden, variërend van grote organisaties tot zelfstandige ondernemingen, horeca en winkels, delen het gemeenschappelijke doel om de belangen van lokale ondernemers te behartigen en de wijk te laten bloeien.

Kernwaarden van Ondernemersvereniging Puur Oost:

1.     Samenwerking: Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen ondernemers, bewoners en instanties om positieve veranderingen in de wijk te bewerkstelligen.

2.     Kwaliteit: Wij streven naar verbetering van de kwaliteit van de wijk, van groenvoorzieningen tot veiligheid, om zo het algemene welzijn te bevorderen.

3.     Verbinding: Onze buurtconciërge fungereert als schakel tussen ondernemers en bewoners, waardoor een sterke verbinding ontstaat binnen de gemeenschap.

4.     Zichtbaarheid: Door middel van projecten gefinancierd door het Ondernemersfonds Utrecht (Ofu), streven we naar meer zichtbaarheid en aandacht voor Puur Oost.

5.     Vertegenwoordiging: Als vereniging zijn we een belangrijke gesprekspartner bij de gemeente, waarbij we gezamenlijk streven naar een gunstig ondernemersklimaat en bijdragen aan verschillende beleidsaspecten.

De missie en visie van Ondernemersvereniging Puur Oost weerspiegelen de inzet voor een bloeiende gemeenschap, waarbij samenwerking, kwaliteit en verbinding centraal staan.