Anneroos kinderdagverblijf

We zijn bewust kleinschalig, met rust en aandacht voor elkaar.
Onze leidsters kennen alle kinderen en gaan een relatie met hen aan.
Er zijn dagelijks activiteiten waarbij we aansluiten bij de behoefte en temperament van uw kind.