Maatschappelijk & Culturele organisaties

Bureau Leef-Tijd

In de derde en vierde levensfase (60/80 en daarna) komen er veel veranderingen op je pad. Middels individuele gesprekken zoek je naar eigen oplossingen, antwoorden op levensvragen, een betekenisvol leven in een nieuwe fase.

BuurtBuik Utrecht Oost

BuurtBuik haalt overtollig voedsel op bij lokale ondernemers en maakt daar iedere maandag een gratis driegangen maaltijd van. In de strijd tegen voedselverspilling brengen ze met eerlijk eten verbinding in de buurt.

Buurtcentrum Sterrenzicht

Buurtcentrum Sterrenzicht is een groeiend buurtcentrum met volkse gezelligheid. Sterrenzicht biedt dagelijks ruimte aan een altijd gezellig en divers activiteitenprogramma voor en door bewoners uit Utrecht Oost.

Buurtteam Utrecht

Het buurteam Utrecht is er voor iedereen met een ondersteuningsvraag. Je kunt terecht voor uiteenlopende vragen over zorg, opvoeden, welzijn, relaties, wonen, opgroeien, werk, verslaving, schulden en onderwijs.

DOCK

DOCK Utrecht is er voor jou als bewoner. Samen met jou en andere wijkpartners worden buurten levendiger. De sociaal makelaars en sociaal beheerders zijn bereikbaar voor het ondersteunen van bewoners, netwerken en buurtinitiatieven.

Elck wat Wils

Woningbouwvereniging EWW is van oorsprong een middenstandsvereniging. Doel van deze verenigingsvorm is om een groep gelijkgestemden te huisvesten in woningen van goede kwaliteit en op een goede locatie.

Groen Oost

Groen Oost is een initiatief van bewoners om het netwerk van groengebieden, hofjes, moestuinen en parken te versterken. Doel is om het territorium van flora en fauna te vergroten en daarmee de leefbaarheid voor de bewoners te verbeteren.

Het Sterrenkoor

Elke vrijdagmiddag zingt het koor driestemmig onder leiding van dirigent Nico Horstink. Het koor zingt een breed repertoire, met Nederlandstalige en licht klassieke wereldliedjes aangevuld met songs uit de jaren 1970 tot 1990.

Keerkringplein 40


marja@vanakenconsult.nl
Jou jongerenwerk Utrecht

JoU is er voor alle jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. Er wordt actief contact gelegd, de jongeren worden gestimuleerd en aangemoedigd om hun tijd op een positieve manier te besteden. Vandaag én in de toekomst.

Krommerijnpark

De inrichting, de natuur en de diversiteit in het gebruik van het Krommerijnpark is uniek: wandelen, fietsen, de hond uitlaten, voetballen, kanoën, picknicken en meer. De stichting zet zich in voor het behoud van dit bijzondere stukje Utrecht.

Park Oosterspoorbaan

Dit park was ooit een goederenspoorlijn dwars door Oost. Nu is het een park met een fiets- en wandelpad. Een groene verbinding vanuit de stad naar het landschap, een bloeiend park met ruimte voor sport, spel en natuur.

Podium Oost

Alle wijkbewoners zijn welkom bij hét sociaal culturele ontmoetingscentrum van Utrecht-Oost voor uiteenlopende activiteiten zoals culturele voorstellingen. Podium Oost TV zendt de wijkdebatten uit en de wijktalkshow Oosterlicht.

Praktijk Muzen

In deze praktijk voor psychosociale begeleiding kun je terecht met vragen over o.a. (hoog)gevoeligheid, zelfvertrouwen, zingeving, burn-out, depressie en trauma. De Muzen werkt met natuur, rituelen en een mix van andere methoden.

Stichting Keti Utulie

De stichting verkoopt o.a. meditatiebankjes gemaakt van Utrechtse bomen, yogakussens, klankschalen en tassen voor yogamatten. Van de opbrengst kunnen (wees-)kinderen in een lepradorp in Kenia naar school. 

Stichting Wilehelminapark

Stichting Wilhelminapark waakt al 25 jaar namens buurt-bewoners en haar donateurs over het karakter, de sfeer en de kwaliteit van dit geliefde stadspark, om de monumentale waarde van dit groene rijksmonument te behouden.

Vereniging Rietveldhuizen-VVE

De vereniging zorgt voor het instandhouden van de door architect Gerrit Rietveld ontworpen woonhuizen, door eigenaren, beheerders en bewoners ondersteuning te bieden bij het beheer van hun panden.

Wijkinformatiepunt

Voor en door bewoners die zorgzaam en prettig willen wonen in de wijk, naar elkaar omkijken en waar burenhulp vanzelfsprekend is. Praktisch, dichtbij en open voor alle vragen en initiatieven, ook via het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost.

Woningbouwvereniging Utrecht

De woningen van de vereniging zijn gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school en een gemeentelijk monument. Er wordt zowel in de sociale sector als de vrije sector verhuurd. De meeste woningen beschikken over een tuin.

Youké

Youké staat voor sterke jeugd. Het biedt specialistische hulp en opvang aan kinderen en jongeren tot 23 jaar. De hulpvraag van het kind, de jongere of de ouders staat altijd centraal: samen wordt gekeken welke hulp het best past.

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9
Pagina 10
Pagina 11
Pagina 12
Pagina 13
Pagina 14
Pagina 15
Pagina 16
Pagina 17
Pagina 18
Pagina 19
Pagina 20
Pagina 21
Pagina 22
Pagina 23
Pagina 24
Pagina 25
Pagina 26
Pagina 27
Pagina 28
Pagina 29
Pagina 30
Pagina 31
Pagina 32
Pagina 33
Pagina 34
Pagina 35
Pagina 36
Pagina 37
Pagina 38
Pagina 39
Pagina 40
Pagina 41
Pagina 42
Pagina 43
Pagina 44
Pagina 45
Pagina 46
Pagina 47
Pagina 48
Pagina 49
Pagina 50
Pagina 51
Pagina 52
Pagina 53
Pagina 54
Pagina 55
Pagina 56
Pagina 57
Pagina 58
Pagina 59
Pagina 60
Pagina 61
Pagina 62
Pagina 63
Pagina 64
Pagina 65
Pagina 66
Pagina 67
Pagina 68
Pagina 69
Pagina 70
Pagina 71
Pagina 72
Pagina 73
Pagina 74
Pagina 75
Pagina 76
Pagina 77