Wintermaanden in de buurt

Dit is mijn derde winter in de buurt en het is best bijzonder om dit elk jaar mee te maken! De voorbereidingen van de winter beginnen al in de zomer. Bijvoorbeeld met het organiseren van de gezellige lichtornamenten. Dan de kerstbomen; die komen na Sinterklaas weer. En natuurlijk de Lichtjestocht… Oh wacht. Dat gaat natuurlijk nu niet. In plaats van de tocht komt er dit jaar een prachtige herinnering aan de tocht! Dit krantje bezorgen we huis aan hui en het is gemaakt samen met De Wilg en de kerken. Ook daar zijn we begin september al mee begonnen!

Naast de lampjes, bomen en de Lichtjestochtkrant betekent de winter ook weer ander soort werkzaamheden. Zo pak ik meldingen op over vuurwerk, blad of kapotte verlichting en zet deze door aan de gemeente. Ook willen veel mensen dit jaar wat leuks doen voor een ander en ik mag dan koppelen tussen een vraag en passend aanbod van ondernemers in de buurt. Bijvoorbeeld voor 600 kerstpakketten voor de vrijwilligerscentrale. Leuk!

Om het jaar goed te beginnen, is er 16 januari een Schoonmaakdag. Eén uurtje poetsen met je buren en daarna een borrel (0%) bij Sterrenzicht. Ik organiseer dit samen met het expatnetwerk, DOCK, de gemeente, de scholen en het nieuwe bewonerscollectief in Sterrenwijk. Er komt een plastic speurhond, een troubadour en ik zorg voor wat lekkers achteraf! Je hoeft trouwens niets mee te nemen: zakken, handschoenen, prikkers, hesjes… Alles is er!

Tot slot het goede nieuws: de warmtekussens komen er! Heel gaaf! Vanaf december kan je overal lekker warm zitten. Vijfentwintig ondernemers zijn hier blij mee en we hopen de bezoekers natuurlijk ook. Hierover schreef ik al in mijn vorige blog en ik update jullie graag als ze er zijn verder over!

Ik wens jullie fijne laatste weken voor de jaarwisseling en tot sprekens!

Blog Buurtconciërge: Er zijn weinig zulke leuke klussen als die van het warmtekussen

Soms ontstaat er een idee vanuit helemaal niets. Voor je het weet zijn er mensen aangehaakt en heb je een heel tof project lopen. Zo ging het deze maand ook met het project ‘warmte kussens voor de barre coronawinter’.

Het begon zo; ik fietste door de buurt – zoals ik natuurlijk wel vaker doe – en mijmerde over hoe we ondernemers kunnen helpen in de winter rondom het thema corona. Mondkapjes, alcohol water, tape, handschoenen, 1,5 meter striping op de stoepen en handschoenen had ik al geregeld. Ik dacht aan hoe fijn het is om buiten te zijn; minder besmettingskans. Maarja, de winter komt eraan en dat betekent kou.

Heaters gebruiken voor verwarming is vanuit de gemeente Utrecht ontmoedigd. Ik wil ook zelf iets duurzamer leven; zowel qua uitstoot als gebruik. En ook ik had net de documentaire van David Attenborough gekeken. Ik haalde koffie bij een ondernemer en die vertelde dat hij warmtekussens overwoog. Eenmaal thuisgekomen meteen even gebeld met een aantal leveranciers. Ik werd enthousiaster maar wilde de kussens in real life ervaren en ervaringen horen van ondernemers die ze al hadden. Die middag fietste ik dus even mijn ‘buurtje’ uit naar een groot terras waar de kussens aangeboden worden als mensen erom vragen. Dit leek mij op zich prima, maar wat omslachtig. Zij hadden slechts acht kussens aan te bieden die je moest aanvragen.

Dus terug naar de leverancier die ze op maat maakt. Samen een schouw gelopen bij initieel 14 ondernemers die op mijn appjes en de nieuwsbrief met het aanbod waren afgekomen. Maar al doende in de buurt meer ondernemers aangesproken op het aanbod. Het resultaat; 23 ondernemers die warmtekussens willen van Ondernemersvereniging Puur Oost. Horeca, scholen, winkels, een buurtcentrum en een paar kappers; zeer uiteenlopende locaties doen mee. Iedereen is er heel blij mee. En ik hoop over een paar weken de bezoekers ook, lekkere warme billen !

Nu rest nog de aanvraag vanuit het trekkingsgebied voor het budget en fingers crossed voor groen licht voor dit topproject. Ik kan niet wachten om de warmte kussen bij alle mooie ondernemers en organisaties te zien liggen. Er komt immers een barre corona winter aan en alle hulp voor ondernemers is meer dan welkom.

EHBO cursus voor Oost

Levensreddendhandelen

Voor alle ondernemers in Schildersbuurt, Sterrenwijk en Absterdijk biedt Puur Oost kosteloze online Levensreddendhandelen cursussen aan. De cursus doe je online in je eigen tijd via een e-learning. Op 28 september om 20u is een afsluitende webinar van een klein uur. Er is ook een aanmeldmogelijkheid (voor 10 euro) voor bewoners. Met de webinar samen is de cursus een erkende cursus en ontvang je een EHBO-certificaat. Wil je de een praktijktraining? Dit kan op maandagavond 19-22u op 28 september. Dit is preferabel boven online, daar je oefent met reanimatie en verstikking.

AED’s voor inwoners Sterrenwijk & Oudwijk

Vanaf half juli hebben Sterrenwijk en Oudwijk twee buiten-AED’s. Een ‘automatische externe defibrillator’ is een hartstarter die binnen twee minuten gebruikt moet worden na een hartstilstand. Sterre Hijlkema, initiatiefnemer zegt over de AED’s: “Met een AED stijgt de kans op overleven voor mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis van 9% naar 25%. Belangrijk dus dat die nu ook voor de inwoners van deze twee Utrechtse wijken beschikbaar zijn.”

De twee buiten-AED’s hangen op het Minervaplein en op de hoek Notebomenlaan/Absterdijk. Ze worden aan de buurt aangeboden door het Diakonessenhuis, het Ondernemersfonds Utrecht en het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. John Taks, voorzitter Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis, opende ze 21 juli om 13.00u symbolisch voor de buurt. Woningcorporatie Portaal zorgde voor het ophangen.  

In Nederland is nu een netwerk van zo’n 25.000 AED’s. Maar volgens de Hartstichting en HartslagNu zijn dat er nog 1775 te weinig. Ze hangen vooral op plaatsen waar organisaties en bewoners zich actief inzetten voor de buurt. Ook in Sterrenwijk en Oudwijk nam de buurtconciërge, Sterre Hijlkema, het initiatief voor de AED’s.

De AED’s zijn aangesloten op HartslagNU. Bij een noodmelding van 112 stuurt de HartslagNU app burgerhulpverleners naar de dichtstbijzijnde AED. Om te leren reanimeren is aan de inwoners van Sterrenwijk en Oudwijk een training reanimeren en EHBO aangeboden door Ondernemersvereniging Puur Oost.

Beweging in de buurt

Er is weer meer beweging in de buurt. Het bruist en het borrelt. Het is druk op straat en 1,5 meter afstand is soms meer een vage intentie dan iets wat je kan naleven op de smalle stoepen in Oost. De ondernemers staan weer gezellig een praatje te maken met elkaar en de horeca gaat weer open. Volle terrassen in het zicht, de zon werkt mee en de buurt heeft er zin in!

Aan de achterkant werkt Puur Oost er hard aan om alles soepel te laten verlopen. Als ondernemersvereniging doen we wat kan om te ondersteunen. We hebben 1,5 meter prints in Rietveld-stijl aangelegd op de stoepen als vriendelijke herinnering. De ondernemers krijgen kosteloos vloertape en alcoholwater in professionele flacons. En voor zakelijke problemen hebben we een doorpakkende jurist arbeidsrecht die kosteloos advies geeft aan de ondernemers.

Deze inzet is belangrijk en noodzakelijk. Maar ook wat droog. Gelukkig doen we ook leuke projecten in de buurt! Zo komt er elke week een winactie op Instagram om ondernemers zichtbaar te maken.

Genoeg te doen dus voor mij. De lopende projecten gaan namelijk ook gewoon door; de hanging baskets zijn er weer (die bloembakken aan de lantaarnpalen) en als het even meezit komt er een “corona-editie” van de buurtevenementen Parade Puur Oost en de Lichtjestocht. Ook veiligheid krijgt mijn onverminderde aandacht. Er komen nog minstens twee AEDs bij in Oost en we gaan een online cursus levensreddend handelen aanbieden.

Het blijft in alle projecten ook zoeken soms; hoe moet je het aanpakken? Hoe houd ik mezelf veilig? Wat mag wel en wat is wenselijk? Ook is het zoeken voor ondernemers; mogen terrassen breder opgesteld worden? Hoe werkt het dan met die tafeltjes en gezinnen? Ik krijg uiteenlopende vragen. Binnen de mogelijkheden vanuit de wetgeving hoop ik de ondernemers zoveel mogelijk te helpen.

Ik heb net kaartjes uitgedeeld aan ondernemers om ideeën aan te dragen voor Puur Oost. Ik ben benieuwd welke Oost-avonturen en projecten ik nog ga beleven! Tot een volgend schrijven, wens ik jullie alle goeds en gezondheid toe. Geniet van de zon en elkaar.

1,5 meter air high five,

Sterre, de Buurtconciërge

Corona maatregelen voor de ondernemer

Na een eerste set compensatiemaatregelen op 15 maart, heeft de overheid op 17 maart aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Hierna vindt u een samenvatting van wat hierover nu bekend is.

Werktijdverkorting
De regeling van de werktijdverkorting wordt vervangen door een tegemoetkomingsregeling. Deze regeling moet ertoe leiden dat werkgevers eerder en eenvoudiger een financiële tegemoetkoming zullen ontvangen. De regeling dient aangevraagd te worden bij het UWV.

Werkgevers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een verwachte omzetdaling van ten minste 20% kunnen, gerelateerd aan het omzetverlies, voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor maximaal 90% van de loonsom. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Onder nader te bepalen voorwaarden zou deze periode eenmalig verlengd kunnen worden met nogmaals 3 maanden. Bij een omzetdaling van 100% bedraagt de tegemoetkoming 90%, bij een omzetdaling van 50% bedraagt de tegemoetkoming 45% en bij een omzetdaling van 25% bedraagt deze 22,5%.De regeling is ook van toepassing op werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht geldt zoals oproepkrachten.

Al ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. Hiervoor zal aanvullende informatie worden opgevraagd bij werkgevers. De regeling heeft als voorwaarde dat de werkgever het loon aan de betrokken werknemers volledig doorbetaalt. Tevens mag de werkgever gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor zijn werknemers aanvragen. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot verstrekken van in elk geval 80% en achteraf zal worden bepaald wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen (omvang nader te bepalen) is daarbij een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de omvang zal blijken of er recht is op een nabetaling of een terugvordering.

Er vindt nog overleg plaats met het UWV over de uitvoering van de regeling, zodat op dit moment de aanvraag nog niet ingediend kan worden.

Extra tijdelijke ondersteuning voor ZZP-ers
Zelfstandigen met financiële problemen als gevolg van corona kunnen een beroep doen op de regeling bij de gemeente. De ondersteuning betreft o.a. een uitkering voor het levensonderhoud welke leidt tot een aanvulling van het inkomen tot aan het sociaal minimum. De uitkering bedraagt maximaal €1.500 netto afhankelijk van het inkomen en gezinssamenstelling. Binnen 4 weken na de aanvraag wordt een periode van maximaal 3 maanden de inkomensondersteuning verstrekt. Wanneer de aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente is nu nog niet bekend. Het ontvangen bedrag is een gift en hoeft niet terugbetaald te worden door de ZZP-er.

Uitstel van betaling voor belastingen
De eerder bekend gemaakte regeling, zie hier, geldt voor alle ondernemingen die door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen.
Na een verzoek tot uitstel van betaling zal de belastingdienst geen invorderingsmaatregelen meer nemen. Het verzoek wordt op een later moment inhoudelijk beoordeeld. De verklaring van een deskundige wordt nog wel steeds gevraagd, maar die verklaring kan later worden ingediend. Hiervoor geldt een periode van 4 weken. Er vindt nog een nadere uitwerking plaats van wat de inhoud moet zijn van de verklaring van deze derde.

Invorderingsrente en belastingrente
De invorderingsrente van 4% en de belastingrente van 4% of 8% wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01% (een percentage van 0,0% is technisch niet mogelijk). Deze verlaging van invorderingsrente, die bijvoorbeeld verschuldigd is bij uitstel van betaling, gaat in op 23 maart 2020. De belastingrente wordt voor alle ondernemers/ondernemingen verlaagd vanaf 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting geldt de verlaging vanaf 1 juli 2020.

Noodloket
Ondernemingen in specifieke sectoren kunnen eenmalig een vast bedrag van € 4.000 ontvangen. De sector waarvoor die zou kunnen gelden is o.a. horeca. De voorwaarden voor deze regeling moeten nog worden uitgewerkt.

Bron: HLB Blömer accountants en adviseurs

Juridische ondersteuning vanuit PUUR OOST


Het is een onwerkelijke tijd. De aankomende periode zal in het teken blijven staan van het Coronavirus. Alle maatregelen die zijn – en ongetwijfeld nog zullen worden – genomen om verspreiding van het virus te vertragen en/ of te beperken, hebben een enorme impact op ons alledaagse leven maar zeker ook op jou als ondernemer.
Als ondernemersvereniging Puur Oost proberen wij zoveel mogelijk met je mee te denken en te ondersteunen waar nodig. We hebben begrepen dat er in deze periode een toenemende vraag is naar juridische ondersteuning bij het doen van verschillende arbeidsrechtelijke aanvragen in het kader van de Corona crisis. Wij hebben, met financiële steun van het Ondernemersfonds Utrecht (OfU), een juridisch pakket ingekocht. Initieel kunnen maximaal twintig ondernemers (leden en niet leden) die vragen hebben op het gebied van arbeidsrecht aanspraak maken op drie uur kosteloze professionele ondersteuning.  
Het pakket bestaat uit begeleiding, het aanvragen en de afwikkeling van de noodmaatregel. Aanmelden (vrijblijvend) kan via dit formulier . 

Heb je vragen over dit gratis aanbod, dan kan je bellen met (de buurtcongiëre) 06 83 11 48 49 of mailen naar post@puuroost-utrecht.nl. Mocht je gebruik van willen maken van de ondersteuning dan is het van belang om de omzet nivellering en boekhouding zo recent mogelijk te hebben bijgewerkt.Momenteel is de aanvraag voor het Ondernemersfonds Utrecht gedaan. Bovenstaand project kan van start na goedkeuring door het OfU. Het zijn pittige tijden. We zitten allemaal in dezelfde boot. Vraag gerust een mede-lid of collega ondernemer om hulp. Samen weet en kun je altijd meer dan alleen. Wij wensen iedereen veel sterkte, oplossend vermogen en hopen op een spoedige terugkeer naar normale omstandigheden.

TOGS-regeling ook voor ondernemers in de non-food

Nadat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) eerder al de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) opende voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, kunnen vanaf maandag 30 maart extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers ook gebruikmaken van de regeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket.

Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben hiertoe besloten op basis van de sinds vrijdag gedane aanvragen voor de TOGS en de recente acute, negatieve ontwikkelingen van winkelomzetten.
MEER WETEN…. LEES VERDER OP RIJKSOVERHEID.NL

Steun de lokale ondernemers

Beste buurtbewoners,

Het is een onwerkelijke en impactvolle periode: voor u maar ook voor alle ondernemers in Utrecht Oost. Door alle maatregelen die afgelopen weken in sneltreinvaart zijn genomen om met elkaar de verspreiding van het Corona virus tegen reguleren worden ook zij hard getroffen.

Ondernemersvereniging Puur Oost wil alle bewoners in Utrecht Oost vragen om in deze bijzondere tijd de lokale ondernemers zoveel mogelijk te steunen. Dat kan bijvoorbeeld door uw boodschappen vooral lokaal te doen. Ga naar de slager, de bakker, de buurtwinkel, de wijnhandel, bloemen- en kledingzaak. Er is voldoende voorraad en u vermijdt de drukte van de grote supermarkten. Sommige ondernemers hebben een speciale bezorgservice voor ouderen en kwetsbare buurtbewoners. Vraag gerust naar de mogelijkheden! We zijn er om elkaar te helpen.

Wij vragen verder uw aandacht voor de horeca ondernemers in de buurt. Veel van hen zijn een catering- en/of afhaalservice gestart. Haal het beste uit onze lokale horeca gewoon in huis! Kijk op de site van de betreffende horeca gelegenheid wat daarvoor de mogelijkheden zijn.

Vanzelfsprekend hanteren alle ondernemers in de wijk de maatregelen op het gebied van (extra) hygiene en lichamelijk contact zoals voorgeschreven door het RIVM en het WHO. Houdt u er rekening mee dat vrijwel alle ondernemers uitsluitend nog PIN en contactloze betalingen accepteren.

Namens alle lokale ondernemers in Utrecht Oost: zorg goed voor elkaar en blijf gezond!