EHBO cursus voor Oost

Levensreddendhandelen

Voor alle ondernemers in Schildersbuurt, Sterrenwijk en Absterdijk biedt Puur Oost kosteloze online Levensreddendhandelen cursussen aan. De cursus doe je online in je eigen tijd via een e-learning. Op 28 september om 20u is een afsluitende webinar van een klein uur. Er is ook een aanmeldmogelijkheid (voor 10 euro) voor bewoners. Met de webinar samen is de cursus een erkende cursus en ontvang je een EHBO-certificaat. Wil je de een praktijktraining? Dit kan op maandagavond 19-22u op 28 september. Dit is preferabel boven online, daar je oefent met reanimatie en verstikking.

AED’s voor inwoners Sterrenwijk & Oudwijk

Vanaf half juli hebben Sterrenwijk en Oudwijk twee buiten-AED’s. Een ‘automatische externe defibrillator’ is een hartstarter die binnen twee minuten gebruikt moet worden na een hartstilstand. Sterre Hijlkema, initiatiefnemer zegt over de AED’s: “Met een AED stijgt de kans op overleven voor mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis van 9% naar 25%. Belangrijk dus dat die nu ook voor de inwoners van deze twee Utrechtse wijken beschikbaar zijn.”

De twee buiten-AED’s hangen op het Minervaplein en op de hoek Notebomenlaan/Absterdijk. Ze worden aan de buurt aangeboden door het Diakonessenhuis, het Ondernemersfonds Utrecht en het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. John Taks, voorzitter Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis, opende ze 21 juli om 13.00u symbolisch voor de buurt. Woningcorporatie Portaal zorgde voor het ophangen.  

In Nederland is nu een netwerk van zo’n 25.000 AED’s. Maar volgens de Hartstichting en HartslagNu zijn dat er nog 1775 te weinig. Ze hangen vooral op plaatsen waar organisaties en bewoners zich actief inzetten voor de buurt. Ook in Sterrenwijk en Oudwijk nam de buurtconciërge, Sterre Hijlkema, het initiatief voor de AED’s.

De AED’s zijn aangesloten op HartslagNU. Bij een noodmelding van 112 stuurt de HartslagNU app burgerhulpverleners naar de dichtstbijzijnde AED. Om te leren reanimeren is aan de inwoners van Sterrenwijk en Oudwijk een training reanimeren en EHBO aangeboden door Ondernemersvereniging Puur Oost.

Beweging in de buurt

Er is weer meer beweging in de buurt. Het bruist en het borrelt. Het is druk op straat en 1,5 meter afstand is soms meer een vage intentie dan iets wat je kan naleven op de smalle stoepen in Oost. De ondernemers staan weer gezellig een praatje te maken met elkaar en de horeca gaat weer open. Volle terrassen in het zicht, de zon werkt mee en de buurt heeft er zin in!

Aan de achterkant werkt Puur Oost er hard aan om alles soepel te laten verlopen. Als ondernemersvereniging doen we wat kan om te ondersteunen. We hebben 1,5 meter prints in Rietveld-stijl aangelegd op de stoepen als vriendelijke herinnering. De ondernemers krijgen kosteloos vloertape en alcoholwater in professionele flacons. En voor zakelijke problemen hebben we een doorpakkende jurist arbeidsrecht die kosteloos advies geeft aan de ondernemers.

Deze inzet is belangrijk en noodzakelijk. Maar ook wat droog. Gelukkig doen we ook leuke projecten in de buurt! Zo komt er elke week een winactie op Instagram om ondernemers zichtbaar te maken.

Genoeg te doen dus voor mij. De lopende projecten gaan namelijk ook gewoon door; de hanging baskets zijn er weer (die bloembakken aan de lantaarnpalen) en als het even meezit komt er een “corona-editie” van de buurtevenementen Parade Puur Oost en de Lichtjestocht. Ook veiligheid krijgt mijn onverminderde aandacht. Er komen nog minstens twee AEDs bij in Oost en we gaan een online cursus levensreddend handelen aanbieden.

Het blijft in alle projecten ook zoeken soms; hoe moet je het aanpakken? Hoe houd ik mezelf veilig? Wat mag wel en wat is wenselijk? Ook is het zoeken voor ondernemers; mogen terrassen breder opgesteld worden? Hoe werkt het dan met die tafeltjes en gezinnen? Ik krijg uiteenlopende vragen. Binnen de mogelijkheden vanuit de wetgeving hoop ik de ondernemers zoveel mogelijk te helpen.

Ik heb net kaartjes uitgedeeld aan ondernemers om ideeën aan te dragen voor Puur Oost. Ik ben benieuwd welke Oost-avonturen en projecten ik nog ga beleven! Tot een volgend schrijven, wens ik jullie alle goeds en gezondheid toe. Geniet van de zon en elkaar.

1,5 meter air high five,

Sterre, de Buurtconciërge

Corona maatregelen voor de ondernemer

Na een eerste set compensatiemaatregelen op 15 maart, heeft de overheid op 17 maart aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Hierna vindt u een samenvatting van wat hierover nu bekend is.

Werktijdverkorting
De regeling van de werktijdverkorting wordt vervangen door een tegemoetkomingsregeling. Deze regeling moet ertoe leiden dat werkgevers eerder en eenvoudiger een financiële tegemoetkoming zullen ontvangen. De regeling dient aangevraagd te worden bij het UWV.

Werkgevers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een verwachte omzetdaling van ten minste 20% kunnen, gerelateerd aan het omzetverlies, voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor maximaal 90% van de loonsom. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Onder nader te bepalen voorwaarden zou deze periode eenmalig verlengd kunnen worden met nogmaals 3 maanden. Bij een omzetdaling van 100% bedraagt de tegemoetkoming 90%, bij een omzetdaling van 50% bedraagt de tegemoetkoming 45% en bij een omzetdaling van 25% bedraagt deze 22,5%.De regeling is ook van toepassing op werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht geldt zoals oproepkrachten.

Al ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. Hiervoor zal aanvullende informatie worden opgevraagd bij werkgevers. De regeling heeft als voorwaarde dat de werkgever het loon aan de betrokken werknemers volledig doorbetaalt. Tevens mag de werkgever gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor zijn werknemers aanvragen. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot verstrekken van in elk geval 80% en achteraf zal worden bepaald wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen (omvang nader te bepalen) is daarbij een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de omvang zal blijken of er recht is op een nabetaling of een terugvordering.

Er vindt nog overleg plaats met het UWV over de uitvoering van de regeling, zodat op dit moment de aanvraag nog niet ingediend kan worden.

Extra tijdelijke ondersteuning voor ZZP-ers
Zelfstandigen met financiële problemen als gevolg van corona kunnen een beroep doen op de regeling bij de gemeente. De ondersteuning betreft o.a. een uitkering voor het levensonderhoud welke leidt tot een aanvulling van het inkomen tot aan het sociaal minimum. De uitkering bedraagt maximaal €1.500 netto afhankelijk van het inkomen en gezinssamenstelling. Binnen 4 weken na de aanvraag wordt een periode van maximaal 3 maanden de inkomensondersteuning verstrekt. Wanneer de aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente is nu nog niet bekend. Het ontvangen bedrag is een gift en hoeft niet terugbetaald te worden door de ZZP-er.

Uitstel van betaling voor belastingen
De eerder bekend gemaakte regeling, zie hier, geldt voor alle ondernemingen die door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen.
Na een verzoek tot uitstel van betaling zal de belastingdienst geen invorderingsmaatregelen meer nemen. Het verzoek wordt op een later moment inhoudelijk beoordeeld. De verklaring van een deskundige wordt nog wel steeds gevraagd, maar die verklaring kan later worden ingediend. Hiervoor geldt een periode van 4 weken. Er vindt nog een nadere uitwerking plaats van wat de inhoud moet zijn van de verklaring van deze derde.

Invorderingsrente en belastingrente
De invorderingsrente van 4% en de belastingrente van 4% of 8% wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01% (een percentage van 0,0% is technisch niet mogelijk). Deze verlaging van invorderingsrente, die bijvoorbeeld verschuldigd is bij uitstel van betaling, gaat in op 23 maart 2020. De belastingrente wordt voor alle ondernemers/ondernemingen verlaagd vanaf 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting geldt de verlaging vanaf 1 juli 2020.

Noodloket
Ondernemingen in specifieke sectoren kunnen eenmalig een vast bedrag van € 4.000 ontvangen. De sector waarvoor die zou kunnen gelden is o.a. horeca. De voorwaarden voor deze regeling moeten nog worden uitgewerkt.

Bron: HLB Blömer accountants en adviseurs

Juridische ondersteuning vanuit PUUR OOST


Het is een onwerkelijke tijd. De aankomende periode zal in het teken blijven staan van het Coronavirus. Alle maatregelen die zijn – en ongetwijfeld nog zullen worden – genomen om verspreiding van het virus te vertragen en/ of te beperken, hebben een enorme impact op ons alledaagse leven maar zeker ook op jou als ondernemer.
Als ondernemersvereniging Puur Oost proberen wij zoveel mogelijk met je mee te denken en te ondersteunen waar nodig. We hebben begrepen dat er in deze periode een toenemende vraag is naar juridische ondersteuning bij het doen van verschillende arbeidsrechtelijke aanvragen in het kader van de Corona crisis. Wij hebben, met financiële steun van het Ondernemersfonds Utrecht (OfU), een juridisch pakket ingekocht. Initieel kunnen maximaal twintig ondernemers (leden en niet leden) die vragen hebben op het gebied van arbeidsrecht aanspraak maken op drie uur kosteloze professionele ondersteuning.  
Het pakket bestaat uit begeleiding, het aanvragen en de afwikkeling van de noodmaatregel. Aanmelden (vrijblijvend) kan via dit formulier . 

Heb je vragen over dit gratis aanbod, dan kan je bellen met (de buurtcongiëre) 06 83 11 48 49 of mailen naar post@puuroost-utrecht.nl. Mocht je gebruik van willen maken van de ondersteuning dan is het van belang om de omzet nivellering en boekhouding zo recent mogelijk te hebben bijgewerkt.Momenteel is de aanvraag voor het Ondernemersfonds Utrecht gedaan. Bovenstaand project kan van start na goedkeuring door het OfU. Het zijn pittige tijden. We zitten allemaal in dezelfde boot. Vraag gerust een mede-lid of collega ondernemer om hulp. Samen weet en kun je altijd meer dan alleen. Wij wensen iedereen veel sterkte, oplossend vermogen en hopen op een spoedige terugkeer naar normale omstandigheden.

TOGS-regeling ook voor ondernemers in de non-food

Nadat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) eerder al de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) opende voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, kunnen vanaf maandag 30 maart extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers ook gebruikmaken van de regeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket.

Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben hiertoe besloten op basis van de sinds vrijdag gedane aanvragen voor de TOGS en de recente acute, negatieve ontwikkelingen van winkelomzetten.
MEER WETEN…. LEES VERDER OP RIJKSOVERHEID.NL

Steun de lokale ondernemers

Beste buurtbewoners,

Het is een onwerkelijke en impactvolle periode: voor u maar ook voor alle ondernemers in Utrecht Oost. Door alle maatregelen die afgelopen weken in sneltreinvaart zijn genomen om met elkaar de verspreiding van het Corona virus tegen reguleren worden ook zij hard getroffen.

Ondernemersvereniging Puur Oost wil alle bewoners in Utrecht Oost vragen om in deze bijzondere tijd de lokale ondernemers zoveel mogelijk te steunen. Dat kan bijvoorbeeld door uw boodschappen vooral lokaal te doen. Ga naar de slager, de bakker, de buurtwinkel, de wijnhandel, bloemen- en kledingzaak. Er is voldoende voorraad en u vermijdt de drukte van de grote supermarkten. Sommige ondernemers hebben een speciale bezorgservice voor ouderen en kwetsbare buurtbewoners. Vraag gerust naar de mogelijkheden! We zijn er om elkaar te helpen.

Wij vragen verder uw aandacht voor de horeca ondernemers in de buurt. Veel van hen zijn een catering- en/of afhaalservice gestart. Haal het beste uit onze lokale horeca gewoon in huis! Kijk op de site van de betreffende horeca gelegenheid wat daarvoor de mogelijkheden zijn.

Vanzelfsprekend hanteren alle ondernemers in de wijk de maatregelen op het gebied van (extra) hygiene en lichamelijk contact zoals voorgeschreven door het RIVM en het WHO. Houdt u er rekening mee dat vrijwel alle ondernemers uitsluitend nog PIN en contactloze betalingen accepteren.

Namens alle lokale ondernemers in Utrecht Oost: zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

BuurtAED do’s and dont’s

Het kan zomaar gebeuren

Een hartstilstand gebeurt onverwacht en het kan iedereen overkomen. In de helft van de gevallen is een AED nodig voor de defibrillatie van het hart. In de wijk waar ik als Buurtconciërge werk, waren geen AED’s buiten beschikbaar. Dat is schrikbarend, want er zijn veel ouderen in de wijk en de meeste hartstilstanden gebeuren ‘s nachts en thuis. Binnen 1 à 2 minuten moet je namelijk een AED hebben en gestart te zijn met reanimatie. Dan heb je nog een overlevingskans. Na zes minuten ben je eigenlijk wel helemaal dood. Vlak daarvoor heb je al grote hersenschade.

Het is van levensbelang om de reanimatie snel te starten en de AED snel en makkelijk beschikbaar te hebben. In de eerste maanden van mijn werk heb ik daarom via buurtaed.nl AED’s aangeschaft. Dit deed ik door crowdfunding, omdat wetenschappelijk bewezen is dat daarmee ook de bewustwording groeit over het belang van burgerhulpverleners. Die zijn ook nodig, dus ik startte ook met Levensredden handelen trainingen voor de buurt.

plattegrond-AEDs-utrecht-oost

Tijdens het BuurtAED crowdfunden kwam ik erachter dat veel AED’s binnen liggen en met gemak buiten kunnen worden aangeboden. Alles wat je nodig hebt is een buitenkast en een goede verzekering. Er waren al snel drie partijen die hiervoor open stonden in de buurt en zo kwamen er nog eens drie AED’s beschikbaar. Ondertussen had ik mij ook ingezet het bestuur van het Diakonessenziekenhuis te motiveren AED’s buiten op te hangen. Daar hingen namelijk geen AED’s in de openbare ruimte buiten. Nu komen daar ook AED’s en bovendien volgen zij de lessen die ik heb geleerd. Super.

AED do’s and dont’s

  • Geen Slot op de buitenkast: Een buiten AED wordt opgehaald door een burgerhulpverlener of omstander. Deze persoon moet zo snel mogelijk de AED kunnen pakken. Lees; echt heel snel. Een slot met sleuteltje die iemand heeft die net niet aanwezig is, is hopeloos. Een slot met code die iemand via de meldkamer van 112 krijgt of moet opvragen duurt ook minstens één a twee minuten. Ook helemaal ruk. Kijk, als iemand de AED wil stelen, helpt zo’n klein slotje toch niet. Geen slot is simpelweg van levensbelang.
  • Locatie, locatie, locatie: Kies een plek die mensen kennen. Hoe leuk het ook is als de AED aan “jullie winkeltje” hangt, een AED bij een supermarkt, centraal punt, landmark of verkeershub is altijd beter. Mensen krijgen de oproep van een AED via HartslagNU en moeten snel ernaartoe met de auto, fiets of te voet. Zorg dus ook dat de AED ergens hangt waar deze zichtbaar is vanaf de weg. Houdt onkruid weg bij de AED en check of de verlichting het goed doet. Zichtbaarheid van je AED is van levensbelang.
  • Verzeker je AED via je inboedel of als collectief: Mocht je AED toch gestolen worden of beschadigd raken, dan is een goede verzekering een vereiste. De meeste AED’s kan je verzekeren bij je inboedel. Zoek contact met andere organisaties of burencollectieven die buurtAED’s hebben en sluit samen een collectieve verzekering af.
  • Sluit je AED aan het HartslagNU netwerk: Alleen als de AED aangesloten is op het netwerk van HartslagNU wordt de AED ook opgeroepen bij een melding van een hartstilstand. Dan gaan er burgers naar de AED toe om deze te halen en naar het slachtoffer te brengen. Overigens gaat er ook een groepje naar het slachtoffer toe om de reanimatie te starten.
  • Reanimatie en AED zijn twee verschillende dingen: Bij een hartstilstand kan een AED nodig zijn, reanimatie is altijd nodig. De reanimatie begin je met hartmassage en beademing. Zo gauw de AED er is, sluit je deze aan. De AED toetst zelf of een schok nodig is. Je kan dus niet de reanimatie vervangen door een AED. Maar de reanimatie gaat ook na deze schok door. Tot de patiënt weer zelfstandig ademt.
  • Herkenbaarheid: In één buurt is het verstandig alle AED’s in dezelfde type buitenkast te plaatsen. Zo is de AED herkenbaar voor mensen. Ik raad de Rotaid buitenkasten aan. Deze gaan open met een draaiende beweging en dit schijnt het makkelijkste te zijn voor mensen die (vaak in paniek) zo snel mogelijk een kastje moeten openen.
  • Goede dekking van AED’s: Voor een goed AED netwerk is het eigenlijk noodzakelijk dat er overal binnen 300 meter een AED is. Je wilt niet dat mensen er langer over doen dan 1 minuut om de AED te pakken en terug of door te rennen naar het slachtoffer. Eén AED geeft dus echt maar weinig dekking. Je hebt dus meer AED’s nodig dan je zou denken voor een goede dekking.
  • Fondsenwerving: Voor je buurtAED of verzekering kan je aanspraak maken op subsidie. Stuur je plan met begroting naar de Ondernemersvereniging in je buurt. Ook de gemeente kan financiering bieden via het Initiatievenfonds.
  • Mensen opleiden tot burgerhulpverlener: Leuk als je een AED hebt en ja, ze spreken redelijk voor zich. Maar aangezien je in paniek moet handelen, ook moet reanimeren en wellicht helemaal alleen bent met een slachtoffer, is een reanimatietraining ten zeerste aan te raden. Wist je bijvoorbeeld dat je bij een reanimatie altijd de ribben breekt? Zulke informatie wil je graag weten voor je je eerste reanimatie hebt. Leidt de mensen om de AED op tot Burgerhulpverlener en nog belangrijker; zorg ervoor dat iedereen zich aanmeldt bij HartslagNu zodat zij kunnen worden opgeroepen bij een hartstilstand.

Sterre blogt maandelijks voor het Ondernemersfonds. Haar vorige blogs lees je hier.

AED-Flyer

Lichtjestocht 20 december

Een wandeling langs scènes uit het kerstverhaal met meer dan 1500 kaarsjes!

Op vrijdag 20 december loopt er voor de 6de keer een spoor van kerstlichtjes door onze wijk. De tocht begint met een sfeervolle start om 18:00 uur. Daarna gaat er elke 15 minuten een nieuwe groep op pad. Om 19:15 uur start de laatste groep.

Van de start, in de Holy Trinity Anglican Church (van Limburg Stirumplein) loopt het lichtjesspoor door het Wilhelminapark, de Jan van Scorelstraat, Hobbemastraat t/m Adriaen van Ostadelaan. Onderweg kom je scénes uit het kerstverhaal tegen, drink je warme chocomel of gluhwein, luister je naar kerstliedjes om te eindigen in de gezellige herberg bij De Wilg waar je heerlijk kan eten op het plein. Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten!